2 years ago

usandoh wakwa ndlela

usandoh wakwa ndlelaSandoh producer wase clean & shit aphinde abe umculi obhala ngokuzimisela umculo wakhe omningi unodlame kodwa abantu bayawuthanda and une voice elikhulu wonk ama battle ake wangen kuwo akaze a loser ,beef uhlezi ebahlula uyena umculi wase Manguzi okhombise kuthi ngek ahlezi asaphotha abantu noma babheda bafuni saphoth yabanye kodwa bona abakhoni kusaphotha abanye into akholelwa kuyo ukuthi u music into okumel uveze ngayo ama feeling yakho #igrand leshandisi
2 years ago

Mthandeni Da MC Tee

Da mc Tee ucula ngokuzimisela in any style and wenza sizin qhenye ngo music wase clean & shit ngiyaz animazi kuma tracks amaning but sisebenza kuma single yakhe azophuna maduzane maseniwezwa you will be lyk "Da MC Tee where have you been" ZangomeniDH
2 years ago

Mthandeni Da MC Tee

Da mc Tee ucula ngokuzimisela in any style and wenza sizin qhenye ngo music wase clean & shit ngiyaz animazi kuma tracks amaning but sisebenza kuma single yakhe azophuna maduzane maseniwezwa you will be lyk "Da MC Tee where have you been" ZangomeniDH
2 years ago

Man V Vumane gumede

Man v uyen oyikusasa lase Clean & shit and ubhala ngokuzimisela yize siseziningi zinto okumele azifunde nge hip hop .He is good ngama punchline and voice yakhe ihlukile vele umunt une style sakhe .Ngiyamhlonipha umuntu one style sakhe yedwa kodwa abantu becabanga kuth siyabheda than o Shaya i style somunye bese athi u dope
2 years ago

Shalmon Nkosinathi Khumalo

Shalmon from Zangomeni umculi oshaya u music omnandi ojabulisa abantu & i most ye ngoma zakhe zikushiya uhleka if ukhathele ukulalelana nento eyodwa kumel ulandele u music wakhe ngek akuphoxe
2 years ago

clean & sh*t

uSandoh ,shalmon ,Man v ,mthaks ,Mabongy ibona abaculi base clean & sh*t. ngiyazi i most icabanga ngath asithathi serious i game kodwa babheka i side eliyi one .Nathi sine story sethu kuth yin eyenza sibe lyk this .kwi Freetape yethu #amanxeba ezophuma ngo September 2015 ichaza yonke into ngathi .kithi yonke into is about respect and mawukuthi u going around utshela abantu ukuth uban awumthandi ,he is wack usuk ngakhombisi ukuba indoda .Thina sikholelwa ekutheni uma ucabanga ukuthi u better than someone mele ukukhombise lokho and uzothola i respect yethu mawuzobonisa kuth uyindoda uyeke ukuhamba utshela abantu ukuth ubani u wack .#ZangomeniDH nge 16 June 2015 iyaphuma ingoma ka #@SANDOH_NDL After school Dopess single track ever in #MGZ